Jak mohou DAO na Solcialu vznikat a rozvíjet se?

Založení DAO může být velmi vzrušující. Náš tým v Solcialu byl osobně součástí různých komunitních DAO a z vlastních zkušeností viděl některé triumfy a některé výzvy, které může nová DAO prožívat. Když mluvíme o DAO, nemáme na mysli jen DAO pro velké projekty nebo protokoly. DAO lze použít pro úzce specializované komunity, skupiny stejně zaměřených jedinců nebo vlastně cokoliv, co vyžaduje určitou strukturu a řízení komunity.

Ať už DAO organizujete, jste jejím členem nebo vás prostě jen zajímá, jak by Solcial mohl tuto budoucnost formovat, doufáme, že budete číst dál a dozvíte se, jak Solcial pomáhá DAO díky síle Web3.

DAO - Co očekávat:

Zatímco jsme se v našem cyklu “Co očekávat” zabývali tím, jak mohou NFT projekty využívat Solcial, jak budou tvůrci těžit z monetizace web3, a dokonce i tím, jak mohou Solcial využívat novináři a tradingové skupiny, cítili jsme potřebu podívat se na DAO (Decentralizované autonomní organizace) a na to, jak Solcial poskytuje nové možnosti pro tyto rostoucí organizace.

Než začneme, měli bychom vysvětlit, že nemluvíme o Solcial DAO - to bude organizace, která se skládá z držitelů SLCL tokenů a dává pravomoci pro monetizaci, politiku platformy a další řídicí pravomoci. Podrobnosti o Solcial DAO budou uvedeny později.

V tomto blogu se podíváme na DAO obecně.

Problémy, kterým DAO čelí:

Aktuální schéma komunitní DAO je v podstatě následující:

1. Zformulujte skupinu jednotlivců

2. Vytvořte pro tyto členy komunitní diskusní skupinu prostřednictvím Telegramu nebo Discordu.

3. Navrhněte nápady

4. Přiřaďte úkoly a odpovědnosti

5. Pokuste se získat podporu komunity prostřednictvím hlasování

Tento způsob řízení je sice možný, ale není vůbec optimální. Mnoho DAO naráží na následující problémy:

1. Potřeba razit jedinečný DAO token (může to být pro účely řízení, nebo odměňování těch, kteří přispívají).

2. Platforma pro interakci těch, kteří tento token vlastní.

3. Možnost dát členům komunity hlasovací právo rovným způsobem.

4. Mít jasnou vizi, jakých cílů dosáhnout a jak jich dosáhnout.

Právě zde se Solcial snaží poskytnout řešení a cestu k rozvoji DAO.

Založení DAO na platformě Solcial:

Cílem Solcialu je poskytovat řešení pro DAO, která jim pomohou se startem a rozvojem jejich komunity. Zaprvé umožňujeme každému uživateli mít vlastní token. To také znamená, že DAO si může mincovat svůj vlastní token, když si vytvoří účet. To pomůže DAO zpeněžit a růst a zároveň poskytne komunitě něco, do čeho může investovat a co může získat. Na rozdíl od jiných platforem, když si na Solcialu vymintujete svůj token, je zcela váš! Váš token je ve vaší peněžence a máte možnost s ním dělat, co si přejete. V případě DAO jej lze airdropovat prvním členům komunity, spálit, pokud o tom komunita hlasuje, nebo použít k propagaci.

Nyní vás možná zajímá, jak může komunita rozhodovat o různých činnostech DAO. To lze na Solcialu provést prostřednictvím možností víceúrovňového podání. Tím, že umožníte těm, kteří jsou držiteli tokenu DAO, přístup k exkluzivním úrovním, mohou ti, kteří jsou držiteli vašeho tokenu DAO, diskutovat o návrzích, komunikovat mezi sebou a vědět, že se do konverzací mohou zapojit pouze ti, kteří jsou držiteli tokenu. Pokud jde o hlasování, to lze provést prostřednictvím možnosti zvýšit nebo snížit hlas příspěvku nebo zveřejněním komentáře, který lze následně zvýšit nebo snížit. Případně mohou komunity využívat jiné tradiční platformy pro hlasování DAO, ale dávat odkazy a umožňovat diskusi prostřednictvím svých stupňovitých kanálů.

Například pokud se jeden člen DAO domnívá, že by měl být token spálen, může to navrhnout na kanálu DAO úrovně 2 a o tom zase mohou hlasovat ostatní jednotlivci, kteří jsou držiteli tokenu, a to tak, že hlasují pro nebo proti (prostřednictvím upvote nebo downvote).

Navíc se není třeba obávat, že by misky vah převážili botové, protože profil získá přístup k tomuto kanálu pouze tím, že drží předem stanovené množství tokenů, které by musel buď airdropnout, nebo koupit na volném trhu.

Snadné zakládání:

Zatímco každá DAO může mít vlastní způsob řízení a spravování komunity, my víme, že sociální síť založená na kryptografických technologiích je pro DAO tím nejlepším způsobem, jak v budoucnu uspět. Pokud budou všechny DAO budovat pomocí metod Web2, pak budou vždy omezené a při svém fungování závislé na centralizovaných platformách. Solcial umožňuje uživatelům mít pravomoc založit DAO a organicky ji rozvíjet.


O Solcial

Solcial je sociální síť bez oprávnění, která poskytuje uživatelům web3, umožňuje lidem vzájemně komunikovat bez obav z cenzury a tvůrcům obsahu poskytuje spravedlivou odměnu v tržní hodnotě.

Kontakt

Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Website: https://solcial.io
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.