Jak Ukončit Cenzuru – Jednou Pro Vždy

I když odstraníme zásady cenzury ze současných platforem sociálních médií Web2, uvidíme v budoucnu návrat k cenzuře vzhledem k jejich centralizované povaze? Je cenzura pro lidstvo nevyhnutelnou akcí, když dostane šanci? Pojďme diskutovat.

Zdá se, že většina lidí na internetu, zejména v rámci kryptoměn, souhlasí s tím, že je potřeba omezit cenzuru online a zejména na platformách sociálních médií. Někteří si myslí, že bude stačit jednoduše opravit centralizovanou platformu Web2, jako je Facebook a Twitter, a s potenciálem nového vedení lze cenzuru odstranit novými politikami. Myslí si, že může přijít zachránce, ukončit cenzurní šílenství a sociální sítě budou zase svobodné.

My v Solcial si tím nejsme tak jistý. Hlavním problémem, který vidíme, je zřejmý problém centralizovaného základu, na kterém jsou platformy Web2 postaveny.  Na současných platformách sociálních médií je cenzura tak snadná, že ti, kdo cenzurují, vůbec vědí, že to dělají? Jako příklad uvedu, že pokud se zeptáte současných šéfů Facebooku a Twitteru, s největší pravděpodobností by nevěřili, že cenzurují nesouhlasné hlasy. Velké technologické platformy cenzuru ospravedlňují tím, že ji rámují jako "ochranu uživatele" nebo "správu nepravdivých informací". Mnozí to však vnímají jednoduše jako cenzuru.

Při pohledu na cenzuru se zdá, že je těžké poznat, kdy jste cenzurováni vy, a naprosto jasné, kdy cenzurujou vas. To může vést k začarovanému kruhu cenzury od jedné skupiny k druhé. To ze své podstaty způsobuje problémy a může být důvodem, proč se cenzura stále vrací. V té či oné podobě se lidé cenzurovali vždycky. Problém v současnosti spočívá v tom, že jeden člověk vidí, že jeho strana je cenzurována, ale pak může cenzurovat druhou stranu, jakmile získá moc a hledá možnou pomstu. Proč to ale děláme pořád? Co v naší lidské DNA způsobuje, že musíme vždy utlačovat, když už jsme sami utlačováni?

I když cenzuru na sociálních sítích odstraníme, jak můžeme vědět, že se cenzura nevrátí? Na platformách Web2 jsou jejich kořeny založeny na centralizaci a jsou ovládány několika vybranými jedinci. Co se tedy stane, pokud se jedinci s mocí změní a nová skupina nebude tolik motivována svobodou slova? Jak bude nakonec svoboda slova chráněna? Krátká odpověď zní, že není chráněna na žádné centralizované platformě. Jediný způsob, jak chránit svobodu projevu bez ohledu na to, kdo má kontrolu, je stavět na základech decentralizace. V podstatě dejte moc uživateli a nastavte systém tak, aby se ke slovu dostala nadpoloviční většina, nikoliv nadpoloviční menšina jako na centralizovaných platformách.

Případů cenzury a útlaku můžeme vyjmenovat nespočet. Můžeme se podívat na to, jak byla zkorumpovaná moc a jak byli zdánlivě dobří aktéři nuceni dělat kompromisy ve svých postojích. Ale co kdybychom namísto opakování historie tuto historii změnili a nechali vyprávět příběh o tom, že díky budování na principech decentralizace a dlouhověkosti jsme dokázali znovu vytvořit sociální média a zrodit budoucnost, jaká tu ještě nebyla.

Někdo by si mohl myslet, že je to jen sen. Myslí si, že hrstka lidí bude mít vždycky největší moc a jedinou cestou vpřed je centralizace. My to tak nevidíme. Vidíme změnu na obzoru, touhu po svobodě a technologii (blockchain), která je nyní připravena. Může to znít jednoduše, ale nyní ji musíme vybudovat. Cesta nebyla snadná, ale to, že se nám to podařilo, je to nejdůležitější, co jako tým děláme. Solcial se buduje pro lidi. Vytváříme do něj funkce odolné proti cenzuře, abychom zajistili váš projev pro další generace. Nezáleží na tom, kdo Solcial "založil", jde o vás - o UŽIVATELE Solcial.

Takto skoncujeme s cenzurou - jednou provždy.

O Společnosti Solcial

Solcial je sociální síť bez povolení, která uživatelům poskytuje sílu web3 tím, že umožňuje lidem vzájemně komunikovat bez obav z cenzury a umožňuje tvůrcům obsahu spravedlivě odměňovat tržní hodnotu.

Být v kontaktu

Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Website: https://solcial.io
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.