Novináři v Solcial: Co můžete očekávat

Nikoho asi nepřekvapí, že tým, který stojí za projektem Solcial, považuje svobodu projevu za zásadní společenský problém, který potřebuje trvalé řešení. Proto budujeme Solcial s cílem necenzurovatelného sdílení informací prostřednictvím decentralizovaného úložiště IPFS a také zajištění soukromí uživatelů prostřednictvím šifrování.

Jsme přesvědčeni, že společnost potřebuje budoucnost, ve které bude tvůrcům poskytnuta svoboda projevu a možnost zpeněžení. Zatímco jsme se již podívali na to, jak mohou Solcial využívat kryptografické projekty, jako jsou NFT, tradingové skupiny nebo tvůrci obsahu, rozebereme si, jak budou Solcial využívat novináři (ať už kryptografičtí, nebo ne).

Význam Novinářů

Svobodný tisk je zjevně nezbytnou součástí zdravé a dobře fungující společnosti. Novináři, kteří se nebojí postihů na základě svého zpravodajství, jsou klíčem k tomu, aby politici, korporace a další osoby nesli odpovědnost za své činy. Na platformě, na které jsou slyšeny všechny strany, jsou navíc důležití a cenění i lidé, kteří kritizují samotné novináře.

Aby byla zajištěna řádná kontrola a vyváženost, musí mít novináři možnost uplatnit se ve své práci, podávat zprávy beze strachu a mít možnost být vyslechnuti. Solcial novinářům všechna tato řešení poskytuje. Na rozdíl od jiných platforem budujeme tak, aby žádná osoba nemohla umlčet jinou osobu, se kterou by mohla jednoduše nesouhlasit. Zatímco někteří to mohou považovat za nebezpečí, my to vidíme jako příležitost pro komunitu, aby mohla beze strachu vyjádřit svůj názor.

Důležitost Svobody Slova

Svoboda slova v žurnalistice je zásadní, pokud chceme dostávat objektivní a pravdivé zprávy. Na jiných platformách hrozí cenzura v případě, že se píše o nevhodných materiálech, nebo pokud se prostě neshodují s hlavním trendem. Solcial zaujímá k nahlášeným problémům neutrální postoj. Pokud je například třeba odstranit vytvářený obsah, umožňujeme, aby o tom rozhodla komunita, nikoli projektový tým.

Domníváme se, že tato možnost svobodného vyjadřování umožní novinářům informovat o problémech tak, jak je vidí. Pokud budou informovat o něčem, co je nepravdivé, předpokládáme, že jejich komunita prodá svůj token nebo prostě nebude jejich zprávy sledovat. Na rozdíl od současných platforem Web2 se nezaměřujeme na to, aby reportéři zveřejňovali senzační a poutavé články a snažili se, aby na jejich obsah kliknul každý. Místo toho se zaměřujeme na hodnotu, kterou novináři poskytnou. Tato hodnota bude spočívat v kvalitě zpráv, které přinášejí.

Jak Solcial Pomáhá Novinářům

Zatímco svoboda informovat o tématech bez obav z cenzury je pro novináře zásadní, snažíme se také poskytnout novinářům příležitosti k monetizaci a přinášet hodnotu svým sledujícím prostřednictvím prodeje tokenů a víceúrovňového obsahu. Kromě možnosti svobodně informovat mají tedy novináři v Solcial také možnost svobodně vydělávat beze strachu z demonetizace a omezení, která by se týkala toho, co mohou vydělat na základě toho, o čem informují.

Jak Novináři Vydělávají

Podobně jako tvůrci nebo jiní jednotlivci mohou v Solcial používat metody, novináři naleznou nejlepší způsob, jak zpeněžit svůj obsah, prodejem svých tokenů svému publiku a těm, kteří mají zájem do nich investovat. Prodejem svých tokenů si mohou uživatelé v Solcial předplatit exkluzivní a soukromý obsah, který může novinář zveřejnit pouze pro své exkluzivní publikum 2. a 3. úrovně, nebo si mohou token jednoduše koupit a investovat tak do budoucnosti novinářova zpravodajství.

Tím, že Solcial umožňuje novinářům umístit část obsahu za placenou úroveň, dává novinářům možnost motivovat své publikum, aby do nich investovalo a podporovalo jejich obsah. Bohužel v rámci obchodních modelů Web2 mohli novináři svému publiku prodávat pouze předplatné. Nyní mohou prostřednictvím Solcial motivovat své publikum, aby vydělávalo spolu s nimi tím, že investuje do jejich tokenu. Držitel tokenu si mezitím může užívat jejich zpravodajský obsah a nacházet v jejich zprávách hodnotu.

Tím se dostáváme k dalšímu přínosu, který novináři získávají v Solcial. Je to možnost změnit jejich komunitu z obyčejných followerů na nadšené podporovatele. Protože držitelé tokenů mohou vydělávat spolu se svými oblíbenými novináři, mají nyní důvod říkat o jejich zpravodajství všem svým přátelům. Novináři tak mají také důvod dbát na to, aby jejich obsah byl poctivý a kvalitní.

Hodnota Kliknutí

Představte si, že jste novinář a nemusíte být nejrychlejší, abyste něco zveřejnili, nebo že vaše zprávy nemusí obsahovat citáty, které by se daly sdílet. Představte si, že byste mohli jednoduše informovat o skutečnostech tak, jak se objevily, a to co nejstručněji, nejjasněji a nejupřímněji. Takový nezaujatý a necenzurovaný obsah si zaslouží být v Solcial. Budoucnost online médií by se neměla zaměřovat na hromadění pozornosti uživatelů, ale na uvolnění novinářského potenciálu. Proto Solcial staví pro novináře a novináři by měli stavět v Solcial.


O Solcial

Solcial je sociální síť bez oprávnění, která poskytuje uživatelům web3, umožňuje lidem vzájemně komunikovat bez obav z cenzury a tvůrcům obsahu poskytuje spravedlivou odměnu v tržní hodnotě.

Kontakt

Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Website: https://solcial.io
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.