Posílení evoluce Web3 pomocí sociálních tokenů: Transformace zapojení fanoušků a pobídek

V dnešní době zažívají sociální tokeny prudký nárůst přijetí v rámci digitálních komunit založených na blockchainu. Poskytují účastníkům řadu výhod.

Jak svět kryptoměn prochází transformačními posuny, sociální tokeny se stávají klíčovými hráči při předefinování používání internetu a interakcí online komunity. Tyto posuny jsou souběžné s rostoucím významem platforem Web3, zejména mezi fandy blockchainu.

Využitím technologie blockchain sociální tokeny demokratizují ekosystémy sociálních médií. Nabízejí způsob, jakým mohou značky, influencery a podniky zakládat a zpeněžovat přizpůsobené online komunity.

Mnoho lidí z kryptoprůmyslu si myslí, že rušivý potenciál sociálních tokenů je značný. Když jsou tyto tokeny účinné, mohou pozvednout komunity do nesrovnatelných výšin. Sociální tokeny by mohly hrát klíčovou roli pro rozvíjející se společnosti, zejména pro ty ve fázi růstu, a to tím, že budou těžit z vyhrazené základny následovníků.

Již můžeme vidět silné příklady jako Solcial, Chiliz, Lens Protocol, Friend Tech, které ilustrují použití sociálních tokenů v různých sektorech v rámci krypto a webu 3.

Co jsou sociální tokeny?

Sociální tokeny jsou specializovaná digitální aktiva, která jsou chráněna na veřejných blockchainech, jako je Ethereum, Optimism nebo Solana. Tyto tokeny umožňují tvůrcům obsahu, influencerům a značkám přeměnit zážitky nebo služby ve zpeněžitelná aktiva. Vlastnictví těchto tokenů může být obchodováno a může být časem oceněno.

Osobnost sociálních médií by například mohla vydat sociální token, který poskytuje přístup k exkluzivnímu obsahu, interaktivním živým událostem otázek a odpovědí nebo jiným jedinečným zážitkům. Pokud by popularita influencera stoupla, hodnota sociálního tokenu pravděpodobně také poroste, což nabízí investiční potenciál pro vlastníka tokenu. Takový token je často označován jako „osobní nebo uživatelský token“ s dalšími významnými typy včetně komunitních tokenů a tokenů sociálních platforem.

Pochopení funkčnosti sociálních tokenů

Sociální tokeny otevírají tvůrcům obsahu inovativní způsoby interakce se svými následovníky, zpeněžování jejich osobní značky a nabízení exkluzivních výhod. Slouží jako transparentní, bezpečné a často přizpůsobitelné médium pro fanoušky, které mohou finančně podporovat tvůrce a spolupracovat s nimi. Sociální tokeny v podstatě převádějí sociální interakci mezi tvůrci a jejich publikem na hodnotné aktivum, čímž přetvářejí jejich vztah.

Pro lepší pochopení tohoto konceptu je zde jednoduchý rozpis toho, jak sociální tokeny vznikají a kolují na příkladu Solcial:

Počáteční vytvoření: Individuální tvůrce, influencer nebo značka iniciuje vytvoření sociálního tokenu. Tento token symbolizuje určitou hodnotu nebo odemyká přístup k exkluzivním nabídkám, jako je jedinečný obsah nebo služby. Token je ukotven k blockchainu Solana, aby byla zajištěna jeho odlišnost a autentičnost. Tento proces trvá několik minut a začnete s vlastními uživatelskými tokeny.

Výdělek: Tvůrce má možnost tyto tokeny buď prodat, nebo distribuovat své fanouškovské základně. Vlastnictví uživatelského tokenu na Solcial poskytuje privilegia, jako je přístup k exkluzivnímu obsahu, ale může vám také poskytnout více příležitostí, jako je návštěva soukromých akcí nebo dokonce podíl na budoucím příjmu tvůrce. Vše záleží na vás a na tom, co byste chtěli svým držitelům tokenů poskytnout.

Koupit, prodat, obchodovat: Tyto sociální tokeny lze nakupovat, prodávat nebo vyměňovat přímo na Solcial, což usnadňuje takové transakce a nemusíte navštěvovat externí platformy, což šetří váš čas a zlepšuje uživatelský dojem. Tržní hodnota tokenu se může lišit v závislosti na faktorech, jako je sláva tvůrce, úroveň poptávky po tokenu nebo výhody, které nabízí. stejně jako obecné podmínky na trhu.

Využití tokenů: Ti, kteří vlastní sociální tokeny, je mohou uplatnit za účelem využití konkrétních výhod spojených s tímto tokenem. To může sahat od získávání exkluzivního obsahu a účasti na soukromých diskuzích v komunitě až po další jedinečné zážitky nabízené tvůrcem.

Integrace mezi technologiemi: Sociální tokeny se mohou mísit s jinými technologiemi blockchainu, jako jsou NFT (nefunkční tokeny). Vlastnictví sociálního tokenu by například mohlo poskytnout přístup k určitým NFT nebo být interoperabilní s jinými digitálními aktivy a také může být propojeno mezi jinými blockchainy, které otevírají váš token a váš obsah různým komunitám a pomáhají vám získat více sledujících.

Oblíbené sociální sítě Web3, které používají sociální tokeny

Ve sféře Web 3 se sociální tokeny objevily jako průkopnický trend, přičemž různé projekty využívají tuto technologii ke zlepšení interakce komunity a finanční angažovanosti. Zde je pohled na některé významné iniciativy:

Solcial: Zaměřuje se na neomezenou řeč a omezenou cenzuru. Solcial je decentralizovaná platforma, která uživatelům umožňuje vlastnit svá data a těžit z jejich obsahu a toku. Jedinečným aspektem Solcial jsou jeho „uživatelské tokeny“ – individualizované tokeny pro každého uživatele. Tyto uživatelské tokeny představují pověst a vliv uživatele v rámci sítě. Uživatelé mohou nakupovat, prodávat a držet coiny tvůrců různých profilů, včetně svých vlastních, což uživatelům poskytuje cestu k investování do tvůrců, ve které věří.

Friend.tech: Friend Tech, fungující na síti Base společnosti Coinbase, je nové decentralizované sociální centrum, kde mohou uživatelé razit a obchodovat s osobními „podíly“. S ohromujícími 15 700 ETH v týdenních transakcích je průkopníkem v integraci soukromých chatů se sdílením a dynamikou správy, čímž nastavuje nové měřítko pro sociální interakce v kryptosvětě.

Chiliz: Chiliz, vytvořená společností Socios.com, je blockchainová nadace, která umožňuje sportovním a zábavním odvětvím prohlubovat vazby s fanoušky prostřednictvím žetonů fanoušků. Tyto žetony umožňují nadšencům mluvit do rozhodování o jejich vážených týmech nebo skupinách a posilují oddanost fanoušků. Velká jména jako Barcelona, ​​PSG a Manchester City jsou již na palubě.

Lens Protocol: Jádrem Lens Protocol je sociální matrice podporovaná blockchainem, která umožňuje tvůrcům obsahu tokenizovat jejich sítě. Využitím potenciálu NFT usnadňuje finance na obsah a mezilidské vazby, což svědčí o rostoucím přijímání sociálních tokenů v interakcích digitální komunity.

DeSo: Zkratka pro Decentralized Social, DESO je vizionářská blockchainová sociální platforma, která mění konvenční paradigma uživatelské interaktivity a monetizace obsahu. DESO čerpá z decentralizovaných protokolů a sociálních tokenů a vytváří jedinečný prostor, kde se autonomie uživatele nad daty spojuje s peněžními pobídkami. Diamond App vyniká jako nejrenomovanější síť v rámci DeSo, kde se obchoduje s individualizovanými mincemi vázanými na uživatele

Proč je Solсial lepší než notoricky známý Friend.Tech

Nejnovější sociální platforma web3, Friend.tech, dělá vlny v online komunitách. Na Twitteru (v současnosti známém jako X) dominují konverzace o Friend.tech, protože uživatelé dychtivě hledají kódy pozvánky, aby se mohli připojit.

Friend.tech, nabízený jako tržiště, kde si uživatelé mohou vyměňovat vliv, image a síťovou sílu tvůrců a influencerů, aspiruje na to, aby zastínil ostatní platformy založené na sociálních tokenech. Ale je to skutečně nadřazené?

Pojďme se ponořit hlouběji do toho, proč se Friend.Tech nemusí měřit se Solcial z hlediska dlouhodobých vyhlídek.

Friend.Tech ve svém jádru umožňuje uživatelům tokenizovat přátelství. To znamená investovat do akcií profilu přítele, aby se zvýšila jejich online přítomnost. Cena těchto akcií začíná na základní ceně ovlivněné faktory, jako je počet sledujících, míra zapojení a celkový online vliv. Pro tvůrce Friend.Tech nabízí možnost zpeněžit jejich online osobnost prodejem akcií (tzv. „klíčů“) jejich sociálních profilů. S tím, jak se objevuje jejich online zapojení, roste i hodnota jejich akcií, což vytváří harmonickou směs sociální a finanční dynamiky. Toto nastavení finančně prospívá tvůrcům, zatímco následovníci mohou potenciálně vydělávat prodejem těchto akcií za přirážku v závislosti na stoupající slávě tvůrce.

Je však důležité si uvědomit, že Friend.Tech ukládá 10% transakční poplatek za každý obchod. Tento poplatek zajišťuje bezproblémový provoz platformy a posiluje interakci uživatelů. Poplatek je rozdělen rovným dílem mezi obchodního uživatele a pokladnu Friend.tech, která financuje rozšíření a údržbu platformy.

Přesto existují výzvy. Pro nové tvůrce je těžké upoutat pozornost, zvláště pokud nejste první uživatelé. Tento trend naznačuje platformu více zaměřenou na své příjmy než na to, co stojí za uživatelem, který se připojil, a jakou hodnotu vám může přinést. Vše, co od vás potřebují, je přijít a začít kupovat další klíče a platit poplatky. Je toho víc; Zdá se, že většina obchodování je řízena botami, kde primárním cílem je nakupovat klíče nízko a prodávat vysoko. Ačkoli vlastnictví klíče může poskytnout přístup k soukromým rozhovorům s držitelem klíče, je třeba zvážit jeho skutečnou hodnotu.

Navíc byl rozruch Friend.Tech značně zesílen jeho naznačeným výsadkem, který odvedl pozornost od potenciálních slabin platformy. Mnoho uživatelů zapomíná na jeho složitosti nebo zranitelnosti. Je důležité si uvědomit, že uživatelé se připojují k Friend.Tech prostřednictvím svých účtů na Twitteru. Platforma není decentralizovaná, což může ohrozit uživatelská data. Pokud je něčí účet na Twitteru zakázán, znamená to ztrátu přístupu k Friend.Tech a potenciálně i ke svým investicím?

Na druhou stranu je Solcial navržen pro inkluzivitu a umožňuje komukoli, aby si vytvořil mezeru v sociálních médiích a vydělal na jejich obsahu. S pouhým 3% poplatkem za obchodování za tokeny sociálních uživatelů mohou prosperovat i ti, kteří jsou ve světě vlivu noví. Solcial se může pochlubit skutečným mechanismem obchodování na otevřeném trhu, kde ceny uživatelských tokenů kolísají na základě dynamiky trhu. Vlastnictví těchto tokenů na Solcial odhaluje soukromý obsah a řadu dalších výhod.

Decentralizovaná povaha Solcial navíc zajišťuje nezávislost na sociálních sítích třetích stran, takže není potřeba propojovat externí profily.

Z dlouhodobého hlediska se zdá, že Solcial nabízí větší hodnotu své komunitě. Zatímco naznačený airdrop a manipulace s cenami řízená roboty Friend.Tech mohou oslovit některé nadšence do kryptoměn, dlouhodobé výhody Solcial se zdají hmatatelnější a uživatelsky přívětivější.

Sociální tokeny a Web3 Paradigma

Sociální tokeny jsou dokonale v souladu s étosem Web3 spravedlivé distribuce hodnot. Pomáhají vytvářet modely pobídek, které nejen povzbudí různé zainteresované strany, ale také odmění kreativní vstupy.

Jak přecházíme k internetovému ekosystému definovanému decentralizací a uživatelskou kontrolou, sociální tokeny pravděpodobně najdou svůj domov na platformách Web3. Na rozdíl od monopolního gripu, který tech giganti mají nad Web2, má Web3 za cíl přerozdělit moc tím, že upřednostňuje soukromí uživatelů, decentralizaci a samosprávu.

Na platformách Web3 lze sociální tokeny využívat k přímému spropitnému a kompenzaci tvůrcům, čímž se obchází potřeba prostředníků, a tím je zajištěno, že si tvůrci ponechají větší část svých příjmů.

Sociální sítě jako Solcial již nabízejí řešení pro vytváření a monetizaci sociálních tokenů na platformách Web3.

Výhody sociálních tokenů

Sociální žetony nabízejí řadu výhod. Tradiční metody zapojení publika – jako je reklama na platformách sociálních médií a vyhledávačích – jsou často neúčinné kvůli nepřesnému zacílení. Sociální tokeny mohou tento model narušit tím, že umožňují tvůrcům a podnikům vytvářet si vlastní ekosystémy, čímž eliminují potřebu platforem třetích stran.

Kromě toho jsou sociální tokeny bezpečné, postavené na vysoce šifrovaných blockchainových sítích. To zajišťuje integritu dat a zabezpečení proti potenciálním hackům.

Další předností sociálních tokenů je jejich schopnost zapojit fanoušky mimořádným způsobem, povzbudit k personalizovanější formě interakce a posílit loajalitu.

Závěrečné myšlenky

Sociální tokeny se stále více prosazují v digitálních sférách a přitahují pozornost umělců a technicky zdatných celebrit. Jak stále nabírají na síle, jsou připraveni předefinovat strategie zapojení fanoušků a obchodní monetizace napříč digitálním prostředím.

Všechny sociální tokeny nabízejí tvůrcům obsahu a firmám novou cestu k monetizaci a růstu a potenciálně se stávají základním kamenem vznikajícího internetu Web3.


O Solcial

Solcial je sociální síť bez oprávnění, která poskytuje uživatelům web3, umožňuje lidem vzájemně komunikovat bez obav z cenzury a tvůrcům obsahu poskytuje spravedlivou odměnu v tržní hodnotě.

Kontakt

Website: https://solcial.io
Download our iOS app
Download our Android app
Download our Android APK
Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.