Přímé zasílání zpráv peer-to-peer na sociálních sítích: decentralizovaný přístup k mezilidské komunikaci

Abstrakt

Tento blogový příspěvek představuje přehled revoluční funkce přímých zpráv (DM) společnosti Solcial, zdůrazňuje její decentralizovanou povahu, end-to-end šifrování a vlastnictví dat založené na uživateli. Solcial využívá síť IPFS a blockchain Solana k zajištění bezpečného a soukromého posílání zpráv, zatímco uživatelům umožňuje zachování kontroly nad vlastními daty. Koncept "PrivateLog" dále decentralizuje systém zpráv, poskytující uživatelům plné vlastnictví jejich dat. Kromě toho implementace protokolů Gossipsub a Messaging Layer Security (MLS) umožní škálovatelnost a vylepšené možnosti skupinového posílání zpráv. Tento příspěvek se zabývá technickými aspekty těchto funkcí a zdůrazňuje výhody, které nabízejí z hlediska bezpečnosti, škálovatelnosti a suverenity dat.

Úvod

Funkce DM společnosti Solcial přináší zásadní změnu ve světě komunikačních platforem. Každý uživatel je jedinečně identifikován svou IPNS adresou, která je odvozena přímo z jeho Solana peněženky. Zprávy jsou zašifrovány v prohlížeči uživatele, přeneseny přes síť IPFS a přesměrovány přes různé uzly. Příjemce zprávy je získá pomocí své IPNS adresy a dešifruje je pomocí podpisu své Solana peněženky, čímž zajistí end-to-end šifrování a bezpečný přenos zpráv.

Mechanismus decentralizovaného posílání zpráv

Mechanismus DM společnosti Solcial spočívá v inovativní integraci několika technologií, včetně IPFS, IPNS a Gossipsub. Systém zašifruje zprávy ve webovém prohlížeči uživatele před jejich přenosem přes síť IPFS, která směruje zašifrované zprávy přes několik uzlů. Příjemce následně poslouchá síť IPFS prostřednictvím různých uzlů a přijímá zprávy adresované jeho IPNS adrese pomocí protokolu Gossipsub, což je protokol publish/subscribe.

Role Gossipsubu v tomto systému je zásadní pro šíření a zpracování zpráv. Operuje na základě "gossipu", kdy uzly náhodně vyberou několik dalších uzlů a pošlou jim informace o své zprávě. Vybrané uzly následně opakují tento proces, rychle šíří zprávu po celé síti. Gossipsub zajistí rychlé a robustní šíření zpráv, minimalizuje běžné problémy spojené s nestabilitou sítě a selháním uzlů a umožňuje plynulou komunikaci mezi uživateli při zachování integrity a bezpečnosti dat.

End-to-End šifrování a decentralizace

Definující výhody funkce DM společnosti Solcial jsou její end-to-end šifrování a decentralizace. Na rozdíl od tradičních systémů posílání zpráv, které spoléhají na centrální servery, systém DM společnosti Solcial využívá decentralizovanou síť IPFS. Tento přístup odstraňuje potřebu důvěry v centrální autoritu a zajišťuje, že zprávy zůstávají soukromé a přístupné pouze odesílateli a zamýšlenému příjemci.

Škálovatelnost: Přístup pomocí protokolu Messaging Layer Security (MLS)

Škálovatelnost, zásadní problém komunikačních systémů, je řešena pomocí funkce DM společnosti Solcial prostřednictvím integrace protokolu Messaging Layer Security (MLS). Na rozdíl od konvenčních metod šifrování, které omezují skupinové DM na maximálně zhruba 100 uživatelů, MLS umožňuje skupinové DM s desetitisíci uživateli. Tento skok ve škálovatelnosti je dosažen pomocí protokolu kontinuálního dohody o skupinovém klíči, kdy členové nezávisle provádějí aktualizace klíče skupiny a ty jsou bezpečně šířeny skupinou.

PrivateLog: Unikátní vlastnost Solcial

Jedinečným prvkem funkce DM společnosti Solcial je "PrivateLog", který slouží k zvýšení decentralizace a vlastnictví uživatelských dat v rámci funkce DM. V tomto návrhu uživatelé píší zašifrované zprávy do svého osobního "outboxu" ve vlastním soukromém záznamu a upozorňují příjemce na nové zprávy prostřednictvím událostí pubsub. Příjemce čte zprávy spojením svého soukromého záznamu se záznamem odesílatele, čímž efektivně rekonstruuje konverzaci bez potřeby centrálního serveru. Každý uživatel si ponechává vlastnictví svých dat tím, že distribuuje zašifrované zátěže po síti IPFS, což zajišťuje trvalost zpráv a účinnost získávání pomocí více uzlů a poskytovatelů služeb IPFS pinning.

IPFS: InterPlanetary File System

InterPlanetary File System (IPFS) je protokol navržený k vytvoření trvalého a decentralizovaného způsobu ukládání a sdílení dat. Na rozdíl od tradičních metod sdílení souborů IPFS využívá distribuovaný souborový systém, který propojuje všechna výpočetní zařízení se stejným systémem souborů, minimalizuje potenciál ztráty dat a zajišťuje optimální dostupnost dat.

Budoucí směry

Budoucí vývoj funkce DM společnosti Solcial zahrnuje možnost umožnit více peněženek Solana sdílet jediný IPNS klíč s odlišnými podpisy. Tato funkcionalita by uživatelům umožnila posílat DM z různých zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní telefony, obnovením šifrovacího klíče a IPNS publikací a podepsáním zpráv příslušnou peněženkou Solana. Tato podpora více zařízení zvyšuje flexibilitu a pohodlí uživatele při zachování základních principů bezpečnosti a vlastnictví.

Závěr

Funkce DM společnosti Solcial představuje průlomový pokrok v bezpečné a decentralizované komunikaci. Díky integraci IPFS, Solana, Gossipsub, MLS a konceptu PrivateLog Solcial poskytuje komunikační platformu, která zajišťuje end-to-end šifrování, vlastnictví dat, škálovatelnost a odolnost. Využitím těchto technologií Solcial nabízí uživatelům důvěryhodný a zaměřený na soukromí zážitek z posílání zpráv, a stanovuje tak nový standard pro bezpečné komunikační platformy zaměřené na vlastnictví.

Srovnávací analýza: Solcial DM vs. Existující komunikační platformy

Při posuzování funkce DM společnosti Solcial ve vztahu k zavedeným platformám pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp, Telegram, Signal, Keybase, WeChat a Discord, se objevují výrazné rozdíly, které zdůrazňují jedinečné výhody a potenciální omezení, která jsou vlastní jeho designu.

Výhody sociálního DM

Decentralizace:

Na rozdíl od centralizovaných platforem, jako jsou WhatsApp, WeChat a Discord, které se spoléhají na servery pro přenos zpráv a ukládání, funkce Solcial DM využívá decentralizovaný model využívající IPFS a IPNS. Tím je zajištěno, že nedojde k žádnému selhání nebo kontrole, čímž se zvýší soukromí a integrita dat.

Škálovatelnost:

Solcial překonává platformy jako Signal ve škálovatelnosti díky implementaci Messaging Layer Security (MLS), která umožňuje skupinové konverzace škálovat až pro stovky tisíc uživatelů. To kontrastuje s dvojitým ráčnovým šifrováním Signal, které podporuje maximálně 100 uživatelů ve skupinových chatech.

End-to-end šifrování:

Zatímco platformy jako WhatsApp a Signal nabízejí také šifrování typu end-to-end, Solcial tuto funkci rozšiřuje tím, že uživatelům poskytuje jedinečnou funkci „PrivateLog“. Uživatelé zapisují šifrované zprávy do svých vlastních soukromých protokolů a sami distribuují svá data prostřednictvím sítě IPFS, čímž skutečně ztělesňují vlastnictví dat.

Interoperabilita:

Na rozdíl od většiny tradičních platforem Solcial plánuje umožnit více zařízením sdílet stejný klíč IPNS, ale podepisovat se pomocí různých peněženek Solana. To usnadní bezproblémové zasílání zpráv mezi zařízeními při zachování bezpečného šifrování.

Potenciální omezení Solcial DM

Použitelnost:

Vzhledem k pokročilé decentralizované technologii mohou noví uživatelé Solcial zpočátku považovat jeho rozhraní a funkce za méně intuitivní ve srovnání s přímočarým designem platforem jako WhatsApp nebo WeChat.

Závislost na peněžence Solana:

Funkce DM společnosti Solcial vyžaduje peněženku Solana pro přihlášení a odvození klíče. Tato závislost může představovat překážku pro uživatele, kteří neznají blockchainové peněženky.

Závěr

Závěrem lze říci, že DM společnosti Solcial nabízí převratný přístup k zasílání zpráv se zaměřením na decentralizaci, škálovatelnost a vlastnictví uživatelských dat. Přestože čelí výzvám typickým pro jakoukoli novou technologii, představuje slibný potenciál, který může předefinovat způsob, jakým vnímáme a vlastníme naši digitální komunikaci.


O Solcial

Solcial je sociální síť bez oprávnění, která poskytuje uživatelům web3, umožňuje lidem vzájemně komunikovat bez obav z cenzury a tvůrcům obsahu poskytuje spravedlivou odměnu v tržní hodnotě.

Kontakt

Website: https://solcial.io
Download our iOS app
Download our Android app
Download our Android APK
Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.