Mapagtatagumpayan Ba Natin ang Monopoly sa Social Media ngayong 2022?

Sa pagsisimula ng 2022, nakikita natin ang maraming kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Ang merkado ay nanginginig,laganap ang Covid, at matindi ang takot, lalo na sa crypto. Sa harap ng walang katiyakan, ang ilan ay maaaring maparalisa ng hindi alam habang kinukuwestiyon ang kanilang mga pananaw sa mundo. Para sa Solcial, nararamdaman namin na oras na para kwestyunin ang mga monopolyo ng social media. When there is uncertainty, there is an opportunity, at kung may itinuro sa atin ang 2021, iyon ang crypto ay mananatili at ngayon na ang oras ng pagbabago.

Ang Monopolyo ng Social Media

Hindi na liham sa atin na ang kasalukuyang mga platform ng social media ay may monopolyo.

Maaaring i-deny nila ang pahayag na ito, ngunit ang mga katotohanan ay sadyang malinaw, sinubukan nilang kopyahin ang bawat trend at sirain ang lahat ng mga ka-kumpetisyon.

Ngunit ano ang natamo ng ating mundo sa pagkakaroon lamang ng ilang monopolistikong kapangyarihan sa social media? Una,marami silang natamo. Ang mga higante ng social media ay nakakuha ng kapangyarihan sa pananalapi, kapangyarihan sa privacy, at kapangyarihan sa pagsasalita. Habang tayo, anong natira sa atin,well...ilang mga followers? Marami nang mga creators ang na-censor at ang masakit ay kulang pa ang bayad para sa kanilang content. Maraming paraan para kumita ang mga creators, at isa ang crypto sa makapagbibigay ng perpektong pagkakataon para sa ating mga creator. Ang kasalukuyang model of business para sa mga pangunahing platform ng social media ay simple; let others do the work and then earn a profit off of it.. Ngayon na ang oras na manindigan tayo para sa ating sarili at simulan na ang pagbabago sa social media industry.

Ngayon na ang Oras ng Pagbabago

May pagkakataon tayong hubugin ang direksyon ng 2022. Malinaw ang ating mapagpipilian, maaari nating ipagpatuloy ang paglipat kung saan tayo ay pinagmamay-arian ng ating mga feed, o maaari nating simulan ang pagmamay-ari ng ating mga feed. Marami na tayong nakitang kamangha-manghang pagbabago sa crypto space, isa na dito ang Defi at NFT. Binabago ng DeFi ang paraan ng pagpapahiram, habang binabago naman ng mga NFT ang mundo ng sining at digital property, at sa tingin namin ay dapat baguhin din ng Web3 ang paraan ng pakikipag-ugnayan namin sa social media. Napakalaki ng potensyal para sa pagbabago sa landscape ng social media. Kung magsasama-sama tayo at bumuo ng isang hinaharap na nakatuon sa users at hindi sa pinagkakakitaan ang users, marahil ay maaari nating baguhin ang mundo. Sa ating pagbubuklod, kaya nating gawin ang taong ang 2022 na taon ng mga Social Tokens.

Binabago ng Crypto ang Buhay

Binago na ng Web3 ang landas ng mga buhay sa buong mundo. Ang dating mga walang pondo sa bangko, ngayon ay nagkakapondo, nabigyan ng pagkakataon sa mga bansang dati wala nang pag-asa, at ngayon ay mababago na natin ang buhay ng mga creator at social media users. Lahat ng ito ay dahil sa crypto. Inaalis ng crypto ang kapangyarihan mula sa mga monopolyo upang maibigay ito sa mga tao, na syang nararapat. Ang Web3 ay isang mahalagang bahagi ng crypto puzzle at naniniwala kami na ang 2022 na ang tamang taon, taon ng malaking pagbabago.


Ano ang Solcial?

Ang Solcial ay isang decentralized social network na naglalayong bigyan ang mga user ng kapangyarihan ng web3 sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user na makipag-ugnayan sa isa't isa nang hindi natatakot sa censorship, at pagpayag sa mga content creators na magantimpalaan ng patas sa halaga ng merkado.

Makipag-ugnayan


Telegram: https://t.me/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Discord: https://discord.com/invite/3EpaAbcRPp
Blog: https://blog.solcial.io/
Web: https://solcial.io
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.