Cách kết thúc sự kiểm duyệt — Một lần và mãi mãi

Có vẻ như hầu hết mọi người trên Internet, đặc biệt là trong giới tiền điện tử đồng ý rằng cần phải hạn chế kiểm duyệt trực tuyến và đặc biệt là trên các nền tảng truyền thông xã hội. Một số người nghĩ rằng chỉ cần sửa chữa nền tảng tập trung Web2 như Facebook và Twitter là được và với tiềm năng của quản lý mới, kiểm duyệt có thể được loại bỏ bằng thay đổi các chính sách. Họ nghĩ rằng một vị cứu tinh có thể đến, chấm dứt sự điên cuồng của kiểm duyệt và mạng xã hội sẽ tự do trở lại.

Chúng tôi — Solcial không quá chắc chắn về điều đó. Vấn đề chính mà chúng tôi thấy là các vấn đề xung quanh nền tảng tập trung mà các nền tảng Web2 đã xây dựng. Trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, việc kiểm duyệt quá dễ dàng, liệu những người kiểm duyệt có biết họ đang làm điều gì không? Ví dụ, nếu bạn hỏi những người đứng đầu Facebook và Twitter hiện tại, rất có thể họ sẽ không tin rằng họ đang kiểm duyệt những tiếng nói bất đồng của dân chúng. Các nền tảng công nghệ lớn biện minh cho việc kiểm duyệt bằng cách đóng khung dưới danh nghĩa “bảo vệ người dùng” hoặc “quản lý thông tin sai lệch”. Tuy nhiên, nhiều người xem đây chỉ đơn giản là kiểm duyệt.

Khi nhìn vào sự kiểm duyệt, có vẻ như khó nhận ra khi bạn là người kiểm duyệt, và rõ ràng khi bạn đang bị kiểm duyệt. Điều này có thể dẫn đến một vòng kiểm duyệt luẩn quẩn từ nhóm này sang nhóm khác. Điều này cốt lõi gây ra vấn đề và có thể là lý do tại sao kiểm duyệt tiếp tục quay trở lại. Bằng hình thức này hay hình thức khác, con người luôn kiểm duyệt lẫn nhau. Vấn đề hiện tại là một người thấy phe của họ đang bị kiểm duyệt, nhưng sau đó có thể kiểm duyệt ngược lại phe kia khi họ có được quyền lực và đang tìm cách trả thù. Nhưng tại sao chúng ta luôn làm điều này? Thứ gì ẩn chứa trong ADN con người chúng ta để hôm nay chúng ta luôn phải đàn áp lại một khi chúng ta thoát khỏi việc bị áp bức?

Ngay cả khi chúng ta loại bỏ kiểm duyệt trên mạng xã hội, làm sao chúng ta có thể biết rằng sự kiểm duyệt đó sẽ không quay trở lại? Trên nền tảng Web2, nguồn gốc của chúng dựa trên sự tập trung và được kiểm soát bởi một số cá nhân được chọn. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu những cá nhân tiếp nhận quyền lực và nhóm mới cũng không tôn trọng quyền tự do ngôn luận? Cuối cùng, quyền tự do ngôn luận sẽ được bảo vệ như thế nào? Câu trả lời ngắn gọn là nó không được bảo vệ trên bất kỳ nền tảng tập trung nào. Cách duy nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và không sợ bất kể ai có quyền kiểm soát là xây dựng trên nền tảng phi tập trung, trao quyền cho người dùng và thiết lập hệ thống để đại đa số có tiếng nói, chứ không phải thiểu số như trên các nền tảng tập trung.

Chúng ta có thể liệt kê vô số trường hợp về kiểm duyệt và đàn áp, thấy rằng quyền lực đã bị tha hóa như thế nào và các nhân tố ban đầu với mục đích tốt đã bị buộc phải tổn hại các giá trị vốn có như thế nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì lặp lại lịch sử, Solcial đã và đang thay đổi thực trạng bằng cách xây dựng các nguyên tắc phi tập trung và trường tồn, chúng tôi có thể tái tạo các phương tiện truyền thông xã hội và sinh ra một tương lai chưa từng thấy trước đây.

Một số người có thể nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ viển vông. Họ nghĩ rằng số ít sẽ luôn có nhiều quyền lực nhất, và tập trung hóa là con đường duy nhất để tiến tới. Solcial không nhìn nhận sự việc theo cách đó. Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi trong tương lai, sự khao khát tự do và một công nghệ (blockchain) hiện đã sẵn sàng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng bây giờ chúng ta phải xây dựng nó. Cuộc hành trình này không hề dễ dàng, nhưng thực hiện hoá mục tiêu là điều quan trọng nhất mà chúng tôi làm với tư cách đội ngũ Solcial. Dự án đang được xây dựng cho mọi người. Chúng tôi đang áp dụng các tính năng chống kiểm duyệt để bảo vệ tiếng nói của bạn cũng như nhiều thế hệ tới. Ai “thành lập” Solcial không quan trọng, mà chính là bạn — NGƯỜI DÙNG của Solcial.

Đây là cách chúng tôi chấm dứt kiểm duyệt — Một lần và mãi mãi.

Solcial là gì?

Solcial là một mạng xã hội phi tập trung mang đến cho người dùng sức mạnh của web3 bằng cách cho phép mọi người tương tác với nhau mà không bị kiểm duyệt và cho phép người sáng tạo nội dung được thưởng công bằng theo giá trị thị trường.

Liên lạc:

Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Website: https://solcial.io
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.