Kudelski Security hoàn thành kiểm toán toàn diện về Solcial, nâng cao niềm tin vào mạng xã hội Web 3

Kudelski Security, một công ty an ninh mạng nổi tiếng (và công ty bảo mật lần đầu tiên kiểm tra chính chuỗi khối Solana), gần đây đã hoàn tất việc kiểm tra kỹ lưỡng Solcial, một mạng xã hội tiên tiến được xây dựng trên chuỗi khối Solana. Cuộc kiểm toán toàn diện này nhấn mạnh cam kết của Solcial trong việc cung cấp nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho người dùng, đảm bảo họ có thể tham gia và giao dịch mà không sợ mất tiền.

Tổng quan về kiểm toán

Cuộc kiểm tra của Kudelski Security tập trung vào việc xác thực tính bảo mật và tính toàn vẹn của nền tảng Solcial. Các lĩnh vực chính được xem xét kỹ lưỡng bao gồm:

 1. Hợp đồng thông minh: Mọi hợp đồng thông minh trên Solcial đều được kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo các biện pháp bảo mật mạnh mẽ chống lại các lỗ hổng tiềm ẩn.
 2. Cơ chế đặt cược: Đặc biệt chú ý đến mã liên quan đến đặt cược trên Solcial, một thành phần quan trọng cho sự tương tác của người dùng và phân phối phần thưởng.
 3. Thành phần hoán đổi: Các chức năng hoán đổi của nền tảng đã trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt, đảm bảo giao dịch an toàn và liền mạch cho người dùng.
 4. Mã và Kiến trúc tổng thể: Ngoài các thành phần cụ thể, cuộc kiểm tra còn bao gồm đánh giá toàn diện về toàn bộ cơ sở mã và thiết kế kiến trúc của Solcial.

Mục tiêu và các giai đoạn kiểm toán

Mục tiêu chính của cuộc kiểm toán là

 • Cung cấp hội thảo về mô hình hóa mối đe dọa và mã hóa an toàn.
 • Tiến hành kiểm tra mã nguồn, tập trung vào các lỗ hổng tiềm ẩn.
 • Thực hiện đánh giá kiến trúc để xác thực các thông số kỹ thuật và xác định các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.
 • Đảm bảo thực hiện an toàn các thành phần quan trọng.

Cuộc kiểm toán được thực hiện theo năm giai đoạn riêng biệt

 1. Thu thập thông tin & Tăng tốc: Đánh giá ban đầu về tài liệu và tính năng mã.
 2. Hội thảo về mô hình mối đe dọa & mã hóa an toàn: Nỗ lực hợp tác với nhóm Solcial để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn và thực hành mã hóa an toàn.
 3. Đánh giá kiến trúc: Xác thực kiến trúc của nền tảng dựa trên các thông số kỹ thuật đã được ghi lại.
 4. Kiểm tra mã nguồn: Kiểm tra chi tiết các thành phần quan trọng và không quan trọng của cơ sở mã Solcial.
 5. Báo cáo cuối cùng: Báo cáo toàn diện nêu rõ những phát hiện, đề xuất và phản hồi về tính toàn vẹn bảo mật của Solcial.

Ý nghĩa đối với người dùng

Việc hoàn thành thành công cuộc kiểm toán này là một cột mốc quan trọng đối với Solcial. Người dùng nền tảng hiện có thể tham gia với sự tự tin nâng cao khi biết rằng nền tảng này đã trải qua quá trình đánh giá bảo mật nghiêm ngặt. Việc kiểm toán không chỉ đảm bảo an toàn cho quỹ mà còn nâng cao độ tin cậy và độ tin cậy tổng thể của Solcial trong không gian Web 3 đang phát triển.

Ý nghĩa trong tương lai

Việc kiểm tra này đặt ra tiền lệ về bảo mật và độ tin cậy trong các nền tảng xã hội phi tập trung. Cách tiếp cận chủ động của Solcial đối với vấn đề bảo mật, được thể hiện bằng cách thu hút Kudelski Security thực hiện kiểm tra toàn diện, phản ánh sự cống hiến của họ trong việc cung cấp một môi trường an toàn cho người dùng của họ. Nó cũng báo hiệu cho ngành biết tầm quan trọng của việc ưu tiên bảo mật trong việc phát triển và duy trì các nền tảng dựa trên blockchain.

Phần kết luận

Cuộc kiểm tra Solcial của Kudelski Security đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của mạng xã hội an toàn và đáng tin cậy trong kỷ nguyên Web 3. Bằng cách đánh giá và tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp bảo mật trên nền tảng của mình, Solcial đang mở đường cho trải nghiệm xã hội kỹ thuật số an toàn hơn, đáng tin cậy hơn.


Solcial là gì?

Solcial là một mạng xã hội phi tập trung mang đến cho người dùng sức mạnh của web3 bằng cách cho phép mọi người tương tác với nhau mà không  bị kiểm duyệt và cho phép người sáng tạo nội dung được thưởng công bằng theo giá trị thị trường.

Liên lạc:

Website: https://solcial.io
Download our iOS app
Download our Android app
Download our Android APK
Telegram: https://t.me/solcial
Discord: https://discord.gg/solcial
Twitter: https://twitter.com/solcialofficial
Blog: http://blog.solcial.io/
Email: [email protected]
Linktree: https://linktr.ee/solcial

You've successfully subscribed to Solcial Blog
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.